Wessing Film & TV
Absalonsgade 13
DK - 5000 Odense C
Tel.: +45 6617 7717
Mob.: +45 2810 1444

Email:
   

 
 Tarahumara
Film >

SUNDHED ER IKKE BARE GULERØDDER

SUNDHED ER IKKE BARE GULERØDDER

Kr. 248,00
stk. 


Netværk af 11 skoler og 5 gymnasier/HF, hvor sundhed, demokrati og handlekompetence er nøgleord i et udviklingsprojekt, der koordineres fra Danmarks Lærerhøjskole. Prod. for Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og DLH, Kbh.


SUNDHED ER IKKE BARE GULERØDDER


 


Filmen beskriver ide og praksis i Den Sundhedsfremmende Skole.


Filmens formål er at give inspiration til skolernes fremtidige sundhedsundervisning, herunder det voksende antal skoler, der del-tager i amternes regionale netværk.


Begrebet Den Sundhedsfremmende Skole hentyder til, at skolen har


en opgave i forhold til fremtidens samfund. Udfordringen består i, at eleverne udvikler evner til at kunne håndtere deres eget liv og påvirke de omgivende


levevilkår i sundhedsfremmende retning. Altså lægges der op til en undervisning, der bygger på det brede og positive sundhedsbegreb, og dermed også på WHO’s definition af sundhed.


 


Udviklingsprojektet - der er koordineret fra DLH, Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning - er gennemført på 11 folkeskoler og 5 gymnasier i perioden 1993-96 og videreføres bl. a. i regionale netværk. Skolerne har arbejdet ud fra tre hovedkriterier:


          - at eleverne udvikler handlekompetence,


          - at skolen arbejder med det omgivende lokalsamfund,


          - at skolen inddrager en international dimension. Projektet er en


            del af et større europæisk netværk, hvori p.t. 40 lande deltager.


 


Citater fra filmen:


      “Hvis vi ikke er med til at træffe beslutninger nu, så aner vi jo ikke, hvad vi skal gøre, når vi bliver voksne.” (elev fra 6. klasse)


      “Det vigtigste er, at den sundhedsfremmende skole integrerer sig i lokalsamfundet og ikke er som en isoleret ø.” (Ballerups borgmester)


      “Sundhed er også et samfund, hvor folk kan tale sammen og ikke skyder ansvaret fra sig.” (HF-elev)


      “Man vil altid stå i et dilemma, når man giver ansvaret fra sig til nogen, der ikke er


voksne.” (lærer fra studiegruppe)


      “Hvis ikke man har eleverne aktivt med i processen, kan man godt glemme alt om at udvikle elevernes engagement og evne til at handle selvstændigt.” (projektets koordinator)Filmen (ISBN nr: 87-7701-557-6) kan bestilles fra Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Publikations-salg, Emdrupvej 101, DK-2400 København NV. Fax: 3966 0082.Varighed: 54 min

 
New ship for DAL
Sundhed på Bhutanesisk
Et æble til Abdallah
GNH - The Bhutanese Way
105 søskende og 18 forældre
Odense Film Krønike
Kardinalerne - Danmarks ældste jazzorkester
Byen i bevægelse - En usædvanelig kulturfestival i Odense
Søren Lolk - En ildsjæl fra Tåsinge